Coaching

mindZense biedt coaching en loopbaanadvies op maat. Zonder doktersverwijzing en zonder wachtlijsten worden mensen begeleid die zich op zowel zakelijk als op persoonlijk vlak willen verbeteren, vergroten en versterken. Bewustwording en wilskracht zijn krachtige katalysatoren voor verandering. Zij zijn de basis voor persoonlijke groei en ontwikkeling.

Kracht van coaching

Coaching stimuleert verandering
In het leven gaat het om verandering. Je verandert constant: de motivatie komt vrijwillig vanuit jezelf of onder druk van je omgeving. Coaching ondersteunt persoonlijke processen van verandering die leiden tot ontwikkeling, meer bewustzijn.

Coaching als wegwijzer naar jezelf
Enerzijds is coaching je wereldse navigator voor het vinden van richting, op koers te blijven en te komen waar je wilt zijn. Anderzijds is coaching een innerlijke wegwijzer vanuit je kern naar zelfkennis en in je eigen kracht staan.

Het gaat om jou
Een personal coach is volledig gericht op jou, op wat je in je leven wilt en op welke manier je dat kunt bereiken. Iemand die met je praat en luistert zonder over je te oordelen. Iemand aan wie je je bloot kunt geven en die je accepteert zoals je bent.

Op koers blijven
Samen met je coach ga je op avontuur. Dit kan zelfs op een prettige en luchtige manier. Een goede coach houdt de focus op je doel en laat zich niet misleiden als je jezelf voor de gek houdt.

Bewustwording en actiegericht
Niet alleen praten, maar vooral actie en bewust observeren leidt tot verandering. Door te leren van je eigen acties krijg je een groter vermogen om te veranderen.

Wat is een coach

Voor mij is een coach een klankbord, begeleider, sparringpartner en vertrouwenspersoon van mensen. Een coach benadert je als een van nature creatief, vindingrijk en compleet mens. Er hoeft niks gerepareerd te worden. Een coach ondersteunt je persoonlijke ontwikkeling. Coaching richt zich voornamelijk op het heden en je toekomst. Dit bevrijdt je van langdurige diepgravende sessies en daardoor kunnen we sneller tot de kern komen. Het helpt je nieuwe vaardigheden te leren, veranderingen door te voeren en de gestelde doelen te bereiken.

Voor wie

Personal coaching is jouw ‘katalysator’ voor als je wilt groeien en verder wilt komen in je leven. Onafhankelijk van welk beroep, rol of status je op dit moment hebt in de maatschappij.

Wil je ook:

  •  welbewuste keuzes kunnen maken
  • weten wat je werkelijk wilt en dat gaan doen
  • je talenten ontdekken en in je werk gebruiken
  • op belangrijke momenten op je allerbest kunnen presteren
  • je droom werkelijkheid maken
  • balans vinden in je drukke bestaan
  • belemmeringen oplossen vanuit zelfkennis
  • in vertrouwen samenwerken met gelijkgestemden
  • leven vanuit je zielsopdracht

Enkele andere voorbeelden van coachvragen zijn: verbeteren van communicatie, het vinden van een passende baan, het ontdekken van kwaliteiten en valkuilen, het maken van een persoonlijk ontwikkel plan, hervinden van de balans tussen uw privé leven en werk, problemen in de relationele sfeer, het vergroten van persoonlijke effectiviteit, meer balans tussen verstand en gevoel.

Hoe werk ik

Ik help je je problemen snel helder te krijgen. Met behulp van mijn geduld, objectiviteit, behulpzaamheid, opmerkzaamheid, goed kunnen luisteren en aandacht geven, word je gemotiveerd om in beweging te komen en krijg je snel weer lucht en licht in je leef- of werksituatie. Ik  ben er vooral op gericht mensen zo te begeleiden dat ze na verloop van tijd – net als voorheen – in staat zijn zelf hun problemen op te lossen en verder kunnen met de veranderingen in het leven

Mijn benadering is duidelijk, direct en empatisch. Ik sta voor een heldere analyse, open communicatie en resultaat op korte termijn. Om een compleet beeld te krijgen luister ik naar het ‘tussen-de-regels-verhaal’, maak ik gebruik van diverse methoden en technieken, stel ik de juiste vragen en zet daarbij mijn eigen ervaringen en intuïtie in. Ik combineer situatie en ervaringen van de betrokkene tot een patroon. Hieruit schep ik een positieve stroming en worden valkuilen omgezet naar innerlijke kracht.

Ik werk volgens de ethische gedragscode van de Nederlandse Orde van Beroepscoaches (NOBCO) en de Nederlandse vereniging van Loopbaan professionals (NOLOC).

Wil je meer informatie over coaching en advies of wil je je aanmelden? Gebruik het contactformulier, mail naar: info@mindzense.nl of bel: 06 – 40804052.