Missie

mindZense heeft als missie mensen en organisaties te inspireren en te ondersteunen bij de processen die zich voordoen in hun leven. We leven en werken in een wereld die continu verandert. De veranderingen gaan steeds sneller. Om mee te kunnen in het hart van de verandering naar een nieuwe wereld, moeten we ons verder ontwikkelen en bewustworden. Ik geloof dat iedereen alles in zich heeft om zich optimaal te manifesteren in dit leven. Alleen is niet iedereen zich bewust van deze vermogens en hoe deze daadwerkelijk om te zetten in daden. MindZense helpt bij het omgaan met deze veranderingen en leert hoe je gemakkelijker, lichter en tevreden in het leven kan staan.

De wereld verandert. Elke dag en steeds sneller. Het is een tijd van verwarring maar ook één van ongekende mogelijkheden, waarin eigen krachtige keuzes steeds belangrijker worden. Er is een wirwar aan informatie, zienswijzen en overtuigingen, waarin we onze eigen weg en onze eigen waarheid moeten vinden. Het maken van keuzes vraagt om bewustzijn. Bewustzijn over waar je heen wil, maar ook van waar je staat. Hoe meer wij ons bewust worden dat alles reeds in ons aanwezig is, hoe meer we ervan uit gaan dat wij in alles reeds “heel” zijn. We hoeven niets aan onszelf toe te voegen om onze plek in de wereld in te nemen. Niet wat we nog missen, maar juist wat we reeds in onszelf bezitten is de sleutel tot een succesvol leven. Vaak zijn we ons echter te weinig bewust van ons eigen potentieel, waardoor we leven en werken op halve kracht. Het is mijn missie om mensen en organisaties bewust te maken van hun ongekende mogelijkheden, zodat ze er ook daadwerkelijk naar kunnen handelen. Alleen dan zijn wij in staat om soepel in het leven mee te bewegen en onze diepste waarden uit te dragen. Niet alleen voor onszelf, maar ook voor de mensen om ons heen: binnen het werk, het gezin, de buurt, de vriendenkring, de vereniging enzovoort.